Samisk basutställning

Vuömien sámieh / Samer i skog

Inne i museet visas basutställningen Vuömien sámieh / Samer i skog, som handlar om skogens betydelse – för boplatsen, renbetet, maten, hantverket, själen och symbolerna. Den utgår från den unika samlingen Samiska skatter som Sparbanksstiftelsen Norrland deponerat på museet. I utställningen visas en samisk trumma, som är hittad här på Gammplatsområdet. Annat som du kan upptäcka är alla fina knivar, Hattas renar samt jojkar som har spelats in i Lycksele. Utställningen visar också de övergrepp som har skett historiskt samt den motrörelse som uppstod.

Skogs- och samemuseet i Lycksele har två samlingar till i sin ägo. Same Ätnams stora slöjdsamling och Wiinkas samling, som för närvarande återfinns i museets arkiv.

Valborg och Bertil Wiinkas stiftelse

2018 ärvde Skogs- och samemuseet paret Wiinkas föremålssamlingar och inventarier i kulturområdet i Raamesuenne / Ramsele i Vindelns kommun. Museet fick även ansvar för Valborg och Bertil Wiinkas stiftelse inom Umeälvens dalgång. Stiftelsen bildades år 2009 med syfte att handha parets kvarlåtenskap och främja forskning och läsning i umesamiska.

https://raamesuenne.se/

Same Ätnams slöjdsamling

Same Ätnam är Sveriges äldsta riksorganisation som bildades redan 1945 för att befrämja de samiska intressena i kulturellt, socialt, rättsligt och ekonomiskt hänseende. Under åren har man även köpt in slöjd från verksamma slöjdare.

Kontakta oss! (Contact us!)

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt