Skoglig basutställning

Huggarepoken

Det manuella skogsarbetet och livet på landsbygden speglas i utställningen Huggarepoken. Möt människor som timmerhuggaren, kockan och flottaren vars arbetsinsatser gav inkomster till inlandets småbrukarfamiljer. Utställningarna visar livet som det gestaltades för en stor del av inlandets befolkning från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet. Skogshistoriska teman som flottning, skogsskötsel, baggböleri och teknikutveckling blandas med tillfälliga utställningar med olika tema.

Maskinepoken

Skogsbrukets mekanisering visas genom en av Sveriges mest representativa maskinutställningar. Följ utvecklingen från de första bandfordonen, tänkta att ersätta hästen, till dagens multifunktionella maskiner vilka ersatt den manuella skogsarbetaren. Du kan även studera motorsågens utveckling från 40-talet och framåt. Besökaren får även en försmak av framtidens skogsmaskiner i form av den elhybridskotaren samt möjlighet att köra kran i vår körstation.

I Maskinepoken finns även vår konferenslokal Stubben, biograf med skogshistoriska filmer samt tillfälliga utställningar vilka byts ut med jämna mellanrum.

Kontakta oss! (Contact us!)

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt