Om oss

Skogs- och samemuseets personal

Eva Lundström
VD

eva.lundstrom@lycksele.se
Tel: 0950 – 177 50
Mobil: 073 – 988 41 59

Magnus Andersson
Museiintendent

magnus.andersson@lycksele.se
Tel: 0950 – 177 48

Mikkel Jakobsson
Antikvarie, samisk inriktning

mikael.jakobsson@lycksele.se
Tel: 0950 – 177 43

Anna Grubbström
Administrativ assistent

anna.grubbstrom@lycksele.se
Tel: 073 – 806 94 36

Joachim Sandberg
Samlingar och IT

joakim.sandberg@lycksele.se
Tel: 0950 – 177 46

Patrik Backlund
Museitekniker / Vaktmästare

patrik.backlund@lycksele.se
Tel: 0950 – 177 45

Jan Hermansson
Vaktmästare

jan.hermansson@lycksele.se
Tel: 0950 – 177 41

Johannes Brinck
Museitekniker / Vaktmästare

johannes.brinck@lycksele.se
Tel: 073 – 021 49 86

Annelie Jakobsson
Byggnadsvårdare

anneli.jakobsson@lycksele.se

Lena Almroth
Museivärd / Lokalvårdare

lena.almroth@lycksele.se
Tel: 076 – 125 71 13

Madelene Larsson
Museiassistent

madelene.larsson@lycksele.se

Kontakta oss! (Contact us!)

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt