Om museet

Våra ägares direktiv

Skogs- och samemuseet i Lycksele AB har ett övergripande regionalt ansvar beträffande skogen och skogsbrukets historia samt för att synliggöra och tillgängliggöra urfolket samernas kultur och kulturarv. Härmed avses aktiv samlingsförvaltning, dokumentation, utställningar, annan publik och pedagogisk verksamhet samt att bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad inom områdena.

Bolaget förvaltar Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele, fastigheter tillhörande Valborg och Bertil Wiinkas stiftelse, Sparbanksstiftelsens samling Samiska skatter och Riksorganisationen Same Ätnams slöjdsamling.

Verksamheten ska kännetecknas av kvalitet, mångfald, jämställdhet, attraktionskraft och tillgänglighet.

Skogs- och samemuseet ska mot bakgrund av ändamålet i bolagsordningen:

– Utveckla, förnya och tillgängliggöra kulturarvet
– Utifrån ett barnrättsperspektiv utveckla verksamheten för barn och unga
– Utveckla museet som besöksmål
– Utveckla museet som mötesplats
– Bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad inom museets verksamhetsområden
– Arbeta för att i nationell samverkan få ett särskilt ansvar för skogshistoria
– Utveckla museet i ett nationellt och internationellt perspektiv

Ägardirektiv Skogs- och samemuseet i Lycksele AB.pdf

Kontakta oss! (Contact us!)

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt