Ruselegården

Lokaler att hyra

Lokaler att hyra

Bagarstugan

Bagarstugan går att hyra för 350 kronor. Det finns en förmiddagstid och en eftermiddagstid. Ved ingår i hyran. Ring 0950 – 379 45 för att hyra eller kontakta oss via formuläret här nedan.

Bagarstugan som finns här på Gammplatsen uppfördes i början på 1800-talet. Genom åren har byggnaden använts till olika saker, kronotorp, fäbodstuga, lanthandel och undantagsstuga. Sedan 1977 finns den här på Gammplatsen.

I Västerbotten hade många byar förr en gemensam bagarstuga där alla kunde baka sitt bröd. En del hade det bättre ställt och hade en egen bagarstuga på gården. På höst och vår bakades framför allt ett hårt korntunnbröd med lång hållbarhet. Korn var det viktigaste sädesslaget i hela Västerbotten, då kornet gick att odla trots magra jordar och ett rätt bistert klimat.

Danslogen

Danslogen går att hyra till exempelvis bröllop eller andra festligheter. För mer information ring 0950 – 379 45 eller kontakta oss via formuläret här nedan.

Danslogen består av två ihopsatta logar. Den mindre kommer från Storbacken, Tannsele och den större logen, Jan Ers logen, kommer från Karlsgård. De här två logarna sattes upp på Gammplatsen 1963.

Logarna har tidigare använts för tröskning. Förr i tiden var det vanligt att trösklogarna förvandlades till danslogar, på försommaren sopades skräp och halm bort från loggolvet och logen blev en mötesplats för nöjeslystna.

Rundlogen

Rundlogen går att hyra till exempelvis bröllop eller andra festligheter. För mer information ring 0950 – 379 45 eller kontakta oss via formuläret här nedan.

Rundlogen har tidigare fungerat som tröskloge. Den byggdes på 1850-talet i Bjurträsk. Den uppfördes på Gammplatsen 1971. De fördelarna som fanns med att bygga en åtta-kantig loge var att korta timmerlängder kunde användas, och det innebar att golvytan blev stor och stabiliteten god. Tröskbulten drevs av en häst inne i logen. Sedan på tidigt 1900-tal ersattes både hästen och logen av motordrivna tröskor. Rundlogen förekom framförallt i Lappland och i Jämtland.

Flottarkungens stuga

Flottarkungens stuga går att hyra till mindre sällskap. Stugan har ingen elektricitet och passar till grillkväll eller för den delen surströmmingsskiva. För mer information ring 0950 – 379 45 eller kontakta oss via formuläret här nedan.

Denna stuga uppfördes i närheten av Rusfors, uppströms Umeälven. Johan Fredriksson (1882-1959) arbetade som flottare och var skicklig båtförare och forsrännare och gick under benämningen flottarkungen.

Kontakta oss! (Contact us!)

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt