Workshop: Mångbruk av skog i norra Sverige

10 maj
10 maj
Workshop: Mångbruk av skog i norra Sverige

Finns det en outnyttjad potential vad gäller mångbruk av skog i norra Sverige? Vilka är i så fall hindren för privata skogsägare och företagare med skogsbaserad verksamhet att utveckla mångbruk? Vad behöver företagen för att utveckla verksamheten och öka lönsamheten? Välkommen på workshop för att diskutera hinder och möjligheter för att utveckla kommersiellt mångbruk i Norrbotten och Västerbotten.

Mångbruk av skog har i alla tider varit en källa till överlevnad, sysselsättning och livskvalitet i norra Sverige. Idag är mångbruk av skog en viktig förutsättning för landsbygdsutveckling, sysselsättning och tillväxt samtidigt som den skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart nyttjande av vår skog.

I strategin för Sveriges nationella skogsprogram slås det fast att det finns en outnyttjad potential i de svenska skogarna och att både brukade och skyddade skogar kan generera ytterligare nyttor utöver traditionell skogsproduktion och bevarande av biologisk mångfald.

Syfte med workshopen är att samla input kring hinder, möjligheter och behov kopplat till utvecklingen av kommersiellt mångbruk av skog i Norrbotten och Västerbotten. Vi vill också ha förslag på konkreta åtgärder och aktiviteter för att stärka mångbruket som skulle kunna förverkligas i ett senare genomförandeprojekt.

Målgrupp: Primär målgrupp är privata skogsägare, företagare med skogen som bas för olika affärsverksamheter, intresseorganisationer, regionala och lokala politiker och beslutsfattare samt tjänstemän som arbetar med till exempel skogliga frågor, företagande eller landsbygdsutveckling.

10 maj kl 18–20

Kontakta oss! (Contact us!)

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt