Gammplatsen

Naturreservat

Naturreservat

Gammplatsens naturreservat bildades 1971 och omfattar 7 hektar och ligger längst ut på halvön på Gammplatsen. Naturreservatet har stora tallar och vissa av dem är upp till 500 år gamla. Artrikedomen är stor och närmare 500 olika insektsarter har hittats i området.

När du besöker Gammplatsens naturreservat vill vi att du tänker på att det inte är tillåtet att:

  • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
  • Göra åverkan på träd, buskar eller vegetation i övrigt.
  • Avsiktligt störa djurlivet.
  • Släppa fri hund eller katt
  • Tälta och göra upp eld
  • På ett störande sätt utnyttja radioapparat eller dylikt.
  • Skräpa ner med plåt, glas, avfall eller dylikt.

Läs mer om naturreservatet på länsstyrelsens hemsida.

Kontakta oss! (Contact us!)

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt