Gammplatsen

Sommarutställningar

Sommarutställningar

Jaktmuseet

Vid affärsgatan återfinns Jaktmuseet. Huset byggdes i början på 1890-talet i Villarydsbacken här i Lycksele. Byggnaden har en då kallad dubbelkorsplan. Innerväggarna bildar ett kors med två rum på husets bredd. Numer är byggnaden inredd som ett jaktmuseum. Här återfinns utställningar som visar olika typer av jakt.

Jakt på olika villebråd har varit viktigt genom historien i de här trakterna. Köttet från viltet ingick i mathållningen och hela djuret togs till vara på. Bland annat skinnen var en viktig handelsvara för att införskaffa sig andra varor såsom salt, mjöl eller kaffe.

Textilmuseet

Vid affärsgatan återfinns Textilmuseet. Huset uppfördes 1915 av Skönviks Ångsågs AB 1925 som tjänstebostad till en skogsförvaltare. Byggnaden var belägen längst ner i Villarydsbacken, här i Lycksele. Huset har en del klassicistiska drag, och har ett antal kakelugnar. 1925 startades ett skrädderi i byggnaden och därefter ett glasmästeri. 1994 flyttades fastigheten till Gammplatsens affärsgata. Numer fungerar byggnaden som textilmuseum. Här återfinns utställningar som visar hur arbetet som skräddare gick till på 1950-talet. På övervåningen finns ett 1970-tals rum.

Post- och telemuseet

Post- och telemuseet återfinns vid Affärsgatan. Museet är i dagsläget stängt på grund av renovering. Museet planeras att öppnas inom kort. I museet återfinns basutställningarna om posten och Televerkets tidiga telekommunikation.

Även denna fastighet uppfördes i Villarydsbacken, denna som bostadshus 1897. Huset har en kraftigt utskjutande takfot och taket var tidigare beklätt med spån. 1987 flyttades huset till Gammplatsen.

Kontakta oss! (Contact us!)

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt