Skogs- och samemuseet

Bibliotek

Bibliotek

Skogs- och samemuseet har ett bibliotek samt arkiv och specialsamlingar. Det finns flera unika tidskriftssamlingar i vårt bibliotek, bland annat Skogen och Norrlands Skogsvårdsförenings tidskrift.

Biblioteket är öppet för dig som vill fördjupa dig inom den skogliga och den samiska litteraturen som återfinns i våra samlingar. Det passar dig som skriver uppsats eller forskar inom det samiska eller skogliga området, eller har intresse för dessa frågor.

Tillgång till fritt Wifi i bibliotekets lokaler. Biblioteket är tillgängligt efter överenskommelse.

Kontakta oss! (Contact us!)

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt