Skogs- och samemuseet

På museet

På museet

Den skogliga basutställningen, uppdelad i byggnaderna Huggarepoken och Maskinepoken, omfattar det manuella och senare mekaniserade skogsbruket och mycket mer:

Den samiska basutställningen omfattar bland annat utställningen Vuömien sámieh / Samer i skog, Same Ätnams slöjdsamling och kulturområdet Raamesuenne / Ramsele:

Digitala samlingar

Här finns flera tusen föremål och foton som är registrerade och digitaliserade ur Skogs- och samemuseets samlingar. Du kan söka utifrån dina önskemål eller titta i enskilda samlingar.

Här finns ett antal artiklar som skrevs om skogen och människans påverkan av skogen. Artiklarna togs fram i projektet PINUS – projekt innovativa upplevelser i brukad skog.

Bibliotek

Skogs- och samemuseet har ett bibliotek samt arkiv och specialsamlingar. Biblioteket är öppet för dig som vill fördjupa dig inom den skogliga och den samiska litteraturen som återfinns i våra samlingar.

Kontakta oss! (Contact us!)

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt